Autor: Gall

  • Co wchodzi w zakres prawa cywilnego?

    Podstawowe zagadnienia prawa cywilnego Prawo cywilne jest jedną z fundamentalnych dziedzin prawa, która reguluje większość aspektów stosunków między osobami fizycznymi, jak również pomiędzy osobami fizycznymi a prawnymi. To właśnie w ramach prawa cywilnego kształtowane są podstawy dotyczące własności, zobowiązań, umów, spadków, praw rzeczowych oraz ochrony praw osobistych. Celem prawa cywilnego jest zapewnienie porządku i sprawiedliwości…